2010. augusztus 18., szerda

"élet"képek....

Fáradt kétségbeesés... Elfulló hangjai a gyönyörnek... elmúló érzések... Érzések halálából táplálkozó gyűlölet... Szél dala az üresen kongó lélekben... Fájdalmas sikolyok... Véres könnyek... Magány gyönyörű melódiái áztatják a kopár szivet... Félek... Játékos önbecsülés porbahulló ékszerei a fájdalomnak... Kialszik az élet... bibor folyam áradata mint a tenger... elnehezült pillái az éjnek... lassan lenyugvó élet alkonya... van akinek eddig tartott.... megbántás... szeretés... hazugság minden mi körülöttünk van... de egyszer eljő az idő... Kegyetlen őszinteség... vad harag... tombolás... gyilkolás... beteljesült boszú... Bár igy lenne... Bánts meg kérlek annyira hogy érzések nélkül átvágjam a torkod................................................