2010. január 26., kedd

Öngyilkosság

Az öngyilkosság (orvosi nevén: suicidum) az a szándékos cselekmény, amelynek célja és végeredménye a cselekvő saját életének kioltása.

Az öngyilkosság nem betegség, hanem cselekmény, amihez mentális zevarok, régebb óta fennálló kezeletlen problémák, külső körülmények, vagy frissen bekövetkezett, az egyén korábbi életét (értékrendjét) súlyosan megrendítő események járulnak hozzá. A pszichológia szerint nincs öngyilkosságra immunis személy.

Az öngyilkosok több mint kétharmada depressziós. A depresszív állapotot tartós búskomorság, elesettség, szomorúság, apátia, halálvágy jellemzi. Sok elkövetőre jellemző lehet más deviancia, például alkoholizmus vagy drogfogyasztás.

Az öngyilkosságok túlnyomórészt lelki válságból adódnak, ritkábban bizonyos közösségekben, szektákban, kultúrákban rituális okból is elkövethetik. Nem tartozik szorosan az öngyilkossághoz a társadalmi, kulturális, vagy egyéb kényszer hatására elkövetett önpusztítás, például a az egyéni életnél magasabb rendűnek tartott cél elérése érdekében végzett önfeláldozó cselekedet.

az öngyilkosság gyakorisága a világon:

Hazánkban az öngyilkossági kísérletet nem bünteti a törvény, csak az öngyilkosságban való közreműködés (értsd: más öngyilkosságában való közreműködést), 5 évig terjedő szabadságvesztéssel jár

Megelőzés, kezelés

Egyes felmérések szerint az öngyilkossági kísérletek száma a befejezett cselekményeknek mintegy hatszorosára becsülhető. Az öngyilkossági kísérletek jelentős része ún. segélykiáltás, azaz jelzés a környezet felé, csoportok, a telefonos és internetes segélyszolgálat, az egyházi tevékenység, a médiában megjelenő felvilágosító cikkek elterjedése, a korszerű gyógyszerek megjelenése rendkívüli jelentőséggel bírnak. Aki lelki zavarok, depresszió jeleit észleli magán, időben szakszerű kezelést kaphat, és ez akár létfontosságú is lehet.

Bár az öngyilkosság hátterében általában áll valamilyen mentális zavar, számos öngyilkosság veszélyére utaló jel felismeréséhez nincs szükség szakorvosra. A halálvágy megfogalmazása; gyógyszerek, mérgek gyűjtögetése, esetleg fegyver beszerzése az élet kioltására való szándék közvetett jelei. Az ilyen tevékenységekre és kommunikációs kísérletekre érkező reakciók jelentősen befolyásolják az érintett személy lelkiállapotát, és így szándékait.

Az öngyilkosságot fontolgató személyisége bizonyos változásokat mutat. Érzelmi beszűkültség, az emberi kapcsolattartás szegényessége vagy hiánya, a saját értékrendbe és életszemléletbe vetett hit jelentős csökkenése figyelhető meg. Ezek a tünetek depresszióra utalnak, mely betegségben az öngyilkosságot elkövetők körülbelül kétharmada szenved. Más betegségek is komoly kockázati tényezőt jelentenek, például skizofrénia, drog- és alkoholfüggőség, evészavarok, különféle személyiségzavarok.

Az orvostudomány mai gyakorlatában e mentális betegségek kezelése gyógyszerek, illetve különféle pszichoterápiás eljárások formájában történik.

Öngyilkosság veszélyét növelő kockázati tényezők

 • 55 év feletti életkor
 • Férfi neműség
 • Fájdalmas vagy rokkantsággal járó betegség
 • Egyedüllét
 • Tartozás vagy nincstelenség
 • Gyász
 • Megalázottság vagy szégyenérzet
 • Depresszió, főleg pszichózissal vagy szorongással párosulva
 • A szomorúság megmaradása a depresszió egyéb tüneteinek elmúlta után is
 • Kábítószerezés és alkoholizmus
 • Korábbi öngyilkossági kísérletek
 • Családban elkövetett öngyilkosság
 • Családban elszenvedett fizikai vagy nemi erőszak

Az öngyilkosságról hazai viszonylatban

Az öngyilkossági ráta magyarországon igen magas (százezer lakosra 25 fő jut), ez 2005-ben világviszonylatban a hatodik, és az EU-átlagot (17 fő/százezer lakos) is meghaladja.

Hazánkban az öngyilkosságok száma 1988 óta folyamatosan csökken. A rendszerváltás több lehetőséget teremtett egyrészt a lelki egészség javítására ("szabadabb élet"), a kezelésekre és a megelőzésre, másrészt más deviáns viselkedések megvalósítása felé, elsősorban ezek járultak hozzá a javuló statisztikákhoz.

Statisztikák


Öngyilkossági ráta Magyarországon (1950-2005)

Dinamika

Hazánkban rendszeres adatszolgáltatás 1900 óta létezik. Eszerint az első növekedési hullám 1932-ig (35,1) tart, majd csökken egészen 1942-ig (24,1). A háború befejezéséig ismét növekszik, majd 1956-ig (19,4) csökkenés figyelhető meg, a század legalacsonyabb arányaival. Ezután folyamatos növekedés látható, a század legmagasabb értéke 1983-ban 45,3. 1988 óta folyamatos csökkenést regisztráltak.

Struktúra

 • Nemek, életkor és családi állapot szerint

Az öngyilkosok körülbelül 70%-a férfi. Jellemző, hogy számuk az évek szerint nagyobb kilengéseket mutat, mint a nőké, továbbá a nők esetében lassabb, de stabilabb csökkenés figyelhető meg, így 1994-re mindössze 24,8% volt a nők aránya. Egy hipotézis szerint a férfiak tette inkább magyarázható külső, aktuális változásokkal, a nőké pedig mélyebb, kulturális vagy tradicionális értékek alakulásával.

Az életkor előrehaladtával növekszik az öngyilkosság gyakorisága. A férfiaknál 45-54 éves és 65 év feletti korcsoportban, míg a nőknél elsősorban 65 év felett figyelhető meg.

Nemtől függetlenül a házasok követnek el legritkábban öngyilkosságot, és az özvegyek illetve az elváltak a leggyakrabban. Ezek a különbségek markánsabbak a férfiaknál.

 • Módszer szerint

Hazai sajátosság az önakasztás gyakorisága, jóllehet a férfiaknál ennél is többen választják a mérgezést. Az 1995-ös Demográfiai Évkönyv adatai szerint hazánkban az elkövetők 62,3%-a önakasztás, 20,9%-a mérgezés, 6,3%-a magasból leugrás, 2,6%-a lőfegyver vagy robbanás, 2,3%-a vízbefulladás, 1,9% vágóeszköz, 1,2% áramütés miatt vesztette életét.

Vallási megítélése

A kereszténység az emberi életet Istentől való ajándéknak tartja. A Katolikus Egyház Katekizmusa az öngyilkosságról így tanít: "Az öngyilkosság ellenkezik az emberi lénynek azzal a természetes törekvésével, hogy megőrizze és továbbadja az életet. Súlyosan ellenkezik a helyes önszeretettel is. Ugyanakkor sérti a felebaráti szeretetet is, mert jogtalanul megszakítja a szolidaritás kapcsolatát a családi, nemzeti és emberi közösségekkel, melyekkel szemben kötelességeink vannak. Az öngyilkosság ellenkezik az élő Isten szeretetével. /…/ Súlyos pszichés zavarok, a megpróbáltatástól, szenvedéstől vagy kínzástól való súlyos szorongás vagy félelem csökkenthetik az öngyilkos erkölcsi felelősségét. Nem kell elveszítenünk a reményt az öngyilkosok örök üdvösségének kérdésében. Isten olyan utakon, melyeket csak Ő ismer, alkalmat adhat nekik az üdvösséges bűnbánatra. Az Egyház imádkozik azokért, akik öngyilkosságot követtek el."


Forrás: Wikipedia

Ha kedved támad meghalni ajánlom a következő temetkezési válalkozót (gyönyörű koposók közül lehet válogatni)... :):):):) Ime: http://www.funero.co.rs/index.htm

2010. január 25., hétfő

2010. január 23., szombat

"Mindent csak magadért"

Régóta foglalkoztat a gondolat amit most leirok ide, a szeretetről és az önzetlen odaadásról és az önfeláldozásról. Sokat gondolkodtam rajta, és csak most jutott a gondolat egy olyan szintre hogy szavakkal is megtudjam fogalmazni. Sajnos rákellett jönnöm hogy ilyen dolog nincs ebben a mai társadalomban. Hogy miért? Erről szól a következő eszmefuttatás. Nos... Akárhogy nézzük, az ember fő mozgató eleme az önön érdek. Ez tette hatalmassá az ember és így lett az "evolúció koronája". Ez épitette meg a mai társadalmat. Kellő odafigyeléssel rájöhetünk arra hogy nem létezik teljes önfeláldozás. Az ember nem képes csak má érdekeit nézni és csak másért élni. Legkönyebben ugy lehet elmagyarázni ha veszünk egy szimpla párkapcsolatot. Van a két fél. Szeretik egymást. De miért? Csak is önmaguk miadt. Azért hogy a saját testi-lelki (roszabb esetben csak a testi) szükséglteit kielégitsék. Ha nem önmagunk végedt szeretjük a másikat akkor megelégednénk avval is hogy csak mi szeretjük. De mivel ez nem igy van ezért fáj az elvesztése a szeretett személynek. De mivel ez nagyon tud fájnim fő jele annak hogy a testi-lelki kielégülésünk veszélybe került. Miért is vagyunk boldogok? Csak is azért mert a szükésgleteink ki vannak elégítve. Hiába próbáljuk elhitetni a másikkal hogy önzetlenül szeretjük, mikor egyszer rájövünk hogy vak az önön érdekeink vezéreltek bennünket mindvégig. A másokon való segitség sem önzetlen. Azt is csak azért csináljuk mert jól esik mikor megköszönik, és hálával tartoznak. És ez által büszkék lehessünk önmagunkra.
Tehát egyszer rá kell jönie mindenkinek hogy a legodaadóbb szeretetben is ott rejtőzik az önön érdek. És hogy csak azért szeretünk hogy viszont szeressenek.

2010. január 11., hétfő

Újra itt..

Sok idő telt el mióta utoljára irtam... ezt a számitógépem meghibásodása okozta, amit ma sikeresen orvosoltunk... ujabb bejegyzés készülőben....